2021. február hónap bejegyzései

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

Központi telefonszám: +36 31 784 0438

Cím: Kevex Oktató Kft., 4432 Nyíregyháza, Csongor köz 9.

Levelezési cím: Kevex Oktató Kft., 4432 Nyíregyháza, Csongor köz 9.

Honlap: http://www.kevex.hu

e-mail: iroda@kevex.hu

 

 

 

A felnőttképzésről

„Az emberek életük során kizárólag azokat az eszméket vallják, amelyekre életük 25. életéve előtt tettek szert, azután nem képesek újat megtanulni, semmiféle új képességre szert tenni, valóságismeretüket új módon átrendezni.”
William James (1893): A lélektan alapjai

A felnőttek tanulása és művelődése mondhatni egyidős az emberiséggel. Amióta az emberiség létezik, folyamatos fejlődésben van, és ehhez a folyamatos tanulás és művelődés elengedhetetlen feltétel.

Hazánkban a felnőttkori tanítás folyamatát felnőttnevelésnek, felnőttoktatásnak és felnőttképzésnek is nevezzük. Az egyes korszakok egyik-másik elnevezést helyezték előtérbe, ezért a történeti áttekintésben is váltakozva szerepelnek ezek a megnevezések. Napjainkban a felnőttképzés fogalma vált dominánssá, de emellett hazánkban a felnőttnevelés kifejezésnek hagyománya van: a felnőttkori tanítás az egész ember fejlesztését szolgálja, amely által segíti az életben való eligazodásában, a megélhetésében és egyfajta családba és társadalomba ágyazottságot ad neki, fejleszti úgymond a társadalmi és kulturális tőkéjét az egyénnek.

A felnőttképzés funkciói is megváltoztak a rendszerváltást követően, hiszen újszerű feladatokat kell megoldania, így jelentősége megnövekedett. Nem csak a gyermekkorban elmulasztott tudás pótlására terjed ki vagy az alacsony iskolai végzettségük, munkanélküliek képzésére koncentrál, mint a történelem során az meghatározó volt. A valódi piac részese lett, a gazdasági élet nélkülözhetetlen tényezőjeként alapvető szerepet játszik a munkaerő alkalmazkodási és megújulási készségeinek fejlesztésében (Zrinszky 1992:109). Másrészről már nemcsak a munkanélkülieknek, hanem a munkavállalóknak is egyre gyakrabban kell képezniük magukat, hogy a szakterületükön jelentkező korszerű ismereteket elsajátítva, hatékonyan tudják beépíteni azt mindennapi gyakorlatukba (Zachár 2005:2).

A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon

SZERZŐ: JUHÁSZ ERIKA PH.D. (2016)

Források: Felnőttképzésről általában
A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon
A képek forrása: freepik.com