2022. október hónap bejegyzései

Zöldség- és gyümölcstermesztő

A képzés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés

Azonosító száma: 08114003

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0811

Szintjének besorolása:
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a zöldség- és gyümölcstermesztő feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására.

A képzés célcsoportja: zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítést elsajátítani kívánó – elsősorban alacsony iskolai végzettségű – személyek, akik a közeljövőben zöldségtermesztő, szőlő- és gyümölcstermesztő munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A zöldség- és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait,
koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. Ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

08114003 számú Zöldség és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08114003_zoldseg_es_gyumolcstermeszto_pkpdf-1610106443540.pdf

Parkgondozó

A képzés megnevezése: Parkgondozó

Azonosító száma: részszakma

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: –

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a parkgondozó feladatok végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. A képzés során, biztosítson lehetőséget a résztvevők számára, a munkaerőpiaci szempontból releváns
ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés célcsoportja: A Parkgondozó részszakmát elsajátítani kívánó –
elsősorban alacsony iskolai végzettségű – személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá
tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett
parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka- és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/21_622_02_parkgondozo.pdf