Parkgondozó

A képzés megnevezése: Parkgondozó

Azonosító száma: részszakma

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: –

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a parkgondozó feladatok végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. A képzés során, biztosítson lehetőséget a résztvevők számára, a munkaerőpiaci szempontból releváns
ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés célcsoportja: A Parkgondozó részszakmát elsajátítani kívánó –
elsősorban alacsony iskolai végzettségű – személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá
tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett
parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka- és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/21_622_02_parkgondozo.pdf