Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok IKER 3 szintű képzés

Bárki részt vehet a képzésen, de csak a pedagógusi munkakörben foglalkoztatott személyek tudják a 100 kreditpontot érvényesíteni (Iker 4 szinttel együtt). Az Oktatási Hivatal elnöke által engedélyezett, PED/356-10/2021 alapítási engedély számon nyilvántartásba vett tanfolyam.

Képzés megnevezése: Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok – IKER 2015 3. szintjéhez igazodó képzés.

A képzés célja: A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használjanak.

A program konkrét céljai:
A résztvevők önállóan legyenek képesek különböző, nem begyakorolt feladathelyzetekben adekvátan, egymást kiegészítve használni az általuk már ismert digitális megoldásokat.

A képzés elvégzését követően a résztvevők képesek:
• ügyeket elektronikusan intézni, azok állapotát ellenőrizni;
• különböző dokumentumaikat strukturáltan tárolni felhőben;
• az általuk használt eszközöket összekapcsolni, adataikat szinkronizálni;
• olyan megoldásokat választani, melyek támogatják az együttműködést és a közös munkát.

A képzésen résztvevő egyik kiemelt célcsoport, a pedagógusok mindezeket nem csak a hétköznapi élethelyzetekben, de a saját munkakörnyezetükben rendszeresen előforduló szituációkban is képesek elvégezni.

A képzés célcsoportja: A képzések célcsoportja Magyarország munkavállalási korú (16. évtől) lakossága. A képzés kiemelt célcsoportját alkotják a pedagógusok.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Képest átlátni azon ügyek széles körét, melyeket online intézhet, és törekszik azok online intézésére a mindennapi élet és a munkahelyi szituációk során.
Képes számítógépen biztonságos jelszavakat létrehozni és azokat jelszókezelő alkalmazás használatával tárolni.
Képes felhő alapú szolgáltatásokat használni fájljai kezeléséhez, tárolásához és megosztásához.
Képes másokkal együttműködve tartalmakat létrehozni és szerkeszteni felhő alapú szolgáltatások használatával (dokumentumok, táblázatok, naptár stb.). Képes felhő alapú naptár és időpont egyeztető megoldásokat használni.
Képes elektronikus leveleit utánkövetni, szükség esetén visszahívni.
Képes a közösségi média használata során a csoportok kezelésének adminisztrátori feladatait ellátni a netikett szabályainak figyelembevételével.
Képes névjegyeit levelezőrendszere címtárában partnercsoportokba rendezni kapcsolattartása hatékonyságának növelése érdekében.
Képes dokumentumokat és képeket szerkeszteni, fájlokat átalakítani céljainak megfelelően online megoldások használatával.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség nem szükséges
Szakmai végzettség nem szükséges
Szakmai gyakorlat nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges.