Új digitális megoldásokat találok IKER 4 szintű képzés

Bárki részt vehet a képzésen, de csak a pedagógusi munkakörben foglalkoztatott személyek tudják a 100 kreditpontot érvényesíteni (Iker 3. szinttel együtt). Az Oktatási Hivatal elnöke által engedélyezett, PED/356-10/2021 alapítási engedély számon nyilvántartásba vett tanfolyam.

Képzés megnevezése: Új digitális megoldásokat találok – IKER 2015 4. szintjéhez igazodó képzés

A képzés célja: Az IKER 4. szintjére besorolható digitális kompetenciafejlesztő képzés célja (illeszkedve az IKER 2015 és a DIGCOMP 2.1 szintjeihez), hogy a résztvevők képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről, továbbá új probléma vagy feladat esetén új szoftvereket, digitális megoldásokat tudjanak keresni, azokat összehasonlítani, majd felhasználni. Így olyan körültekintő, tudatos és nyitott felhasználókká válhatnak, akik akár munkahelyi környezetben, akár magánéletükben, tanulásukban rugalmasan tudnak igazodni a jelentkező kihívásokhoz, növelni tudják hatékonyságukat és képesek a felismert szükségletekhez igazodó megoldások megtalálására, ideértve a saját digitális kompetenciáik önálló tanulás révén történő fejlesztésére.

A képzés célcsoportja: A képzések célcsoportja Magyarország munkavállalási korú (16. évtől) lakossága. A képzés kiemelt célcsoportját alkotják a pedagógusok.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő képes definiálni, hogy az élet mely területein nyújtanak segítséget számára a digitális megoldások és felismerni azokat a területeket, ahol nem használja ki megfelelő mértékben a digitális potenciált.
A résztvevő ismeri az egyes digitális megoldások összehasonlításának alapvető szempontjait.
A résztvevő csoporttársaival együttműködve, illetve egyénileg is képes a közösen vagy önállóan definiált probléma kezelésére alkalmas digitális megoldásra vonatkozó igények és kritériumok megfogalmazására.
A résztvevő képes különböző digitális megoldások összehasonlítására, ezek fontos jellemzőinek, lehetőségeinek, esetleges korlátainak figyelembevételével.
A megfelelő digitális megoldás(ok) összehasonlítása, kiválasztása és használata során a résztvevő tudatosan ellenőrzi a különböző biztonsági beállításokat és hozzáférési engedélyeket.
A résztvevő saját, személyes adatait értékként kezeli, digitális megoldásainak megválasztása és alkalmazása közben adatbiztonság-tudatos fogyasztói magatartással tevékenykedik.
Képes a szükséges biztonsági megfontolásokat szem előtt tartva megválasztani a digitális megoldások letöltésének megfelelő forrását.
A résztvevő képes beazonosítani azokat az információs forrásokat, csatornákat, ahonnan különböző digitális megoldásokról, azok jellemzőiről értesülhet, információt gyűjthet.
A résztvevő képes az általa használt digitális megoldásokat rendszerbe szervezni, összekapcsolni.
A résztvevő az általa használt digitális megoldásokhoz kapcsolódó ismereteit, tudását képes megosztani másokkal.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség nem szükséges
Szakmai végzettség nem szükséges
Szakmai gyakorlat nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges