Aranykalászos gazda

Aranykalászos gazda részszakma

4 0811 17 04

A képzés időtartalma: 480 óra

Képzés ára: 150.000ft részletfizetési lehetőség kérhető

Képzés ütemezése: Képzésünket Online formában hétvégén tartjuk 9:00 és 17:00 óra között.

 

A szakma megnevezése: Gazda

A részszakma azonosító száma: 4 0811 17 04

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 3.

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 3.

A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

 • 6130 – Vegyesprofilú gazdálkodó
 • 6111 – Szántóföldinövény-termesztő

 

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Tananyagegységei:

 • Agrárvállalkozási ismeretek
 • Növénytermesztés, kertészet
 • Állattartás, állattenyésztés
 • Mezőgazdasági géptan

Vizsga:

 • A tanítási-tanulási folyamat végén: tananyagegység záró mérése.
 • A mérés módszere: írásbeli és gyakorlati.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A felnőttképzési szerződésben rögzítettek teljesítése.
 • A megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás.
 • A szakmai záróbeszámoló sikeres teljesítése.

 

A képesítő vizsga megszervezése akkreditált vizsgaközpontban történik.

A vizsga díját a vizsgaközpont határozza meg. A vizsga központnak külön fizetendő, a tandíj nem tartalmazza.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.
 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított Tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

 • Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, CI+E kategória, vagy B kategória), amit a gyakorlat megkezdése elött be kell mutatni a vizsgabizottságnak. Érvényesvezetői engedély hiányában a munka balesetveszélyes jellegére tekintettel, a vizsga nem kezdhető meg.

Szakmai vizsga leírása:

 • Írásbeli vizsga nincs
 • Projektfeladat