kevexhu bejegyzései

Zöldség- és gyümölcstermesztő

A képzés megnevezése: Zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés

Azonosító száma: 08114003

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0811

Szintjének besorolása:
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a zöldség- és gyümölcstermesztő feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására.

A képzés célcsoportja: zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítést elsajátítani kívánó – elsősorban alacsony iskolai végzettségű – személyek, akik a közeljövőben zöldségtermesztő, szőlő- és gyümölcstermesztő munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A zöldség- és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait,
koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. Ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

08114003 számú Zöldség és gyümölcstermesztő megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/08114003_zoldseg_es_gyumolcstermeszto_pkpdf-1610106443540.pdf

Parkgondozó

A képzés megnevezése: Parkgondozó

Azonosító száma: részszakma

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: –

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a parkgondozó feladatok végzéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. A képzés során, biztosítson lehetőséget a résztvevők számára, a munkaerőpiaci szempontból releváns
ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

A képzés célcsoportja: A Parkgondozó részszakmát elsajátítani kívánó –
elsősorban alacsony iskolai végzettségű – személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá
tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett
parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka- és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

Parkgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

file:///C:/Users/Fujitsu/Downloads/21_622_02_parkgondozo.pdf

Rólunk


Üdvözlöm honlapunkon!

Varga Zsolt vagyok, a Kevex Oktató Kft. ügyvezetője.

Cégünk 2020. június 25-én alakult.

Felnőtt oktatásban dolgozunk már 2019. január óta, igaz akkor még szervezőként kezdtük a pályafutásunkat. Az elmúlt időszak alatt sikerült több száz képzést szerveznünk, majd oktatnunk is. Megalapítottuk a céget a feleségemmel, és az eddigi tapasztalatainkkal a hátunk mögött kezdünk bele a képzői munkába.

A kép forrása: freepik.com

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

Központi telefonszám: +36 31 784 0438

Cím: Kevex Oktató Kft., 4432 Nyíregyháza, Csongor köz 9.

Levelezési cím: Kevex Oktató Kft., 4432 Nyíregyháza, Csongor köz 9.

Honlap: http://www.kevex.hu

e-mail: iroda@kevex.hu

 

 

 

A felnőttképzésről

„Az emberek életük során kizárólag azokat az eszméket vallják, amelyekre életük 25. életéve előtt tettek szert, azután nem képesek újat megtanulni, semmiféle új képességre szert tenni, valóságismeretüket új módon átrendezni.”
William James (1893): A lélektan alapjai

A felnőttek tanulása és művelődése mondhatni egyidős az emberiséggel. Amióta az emberiség létezik, folyamatos fejlődésben van, és ehhez a folyamatos tanulás és művelődés elengedhetetlen feltétel.

Hazánkban a felnőttkori tanítás folyamatát felnőttnevelésnek, felnőttoktatásnak és felnőttképzésnek is nevezzük. Az egyes korszakok egyik-másik elnevezést helyezték előtérbe, ezért a történeti áttekintésben is váltakozva szerepelnek ezek a megnevezések. Napjainkban a felnőttképzés fogalma vált dominánssá, de emellett hazánkban a felnőttnevelés kifejezésnek hagyománya van: a felnőttkori tanítás az egész ember fejlesztését szolgálja, amely által segíti az életben való eligazodásában, a megélhetésében és egyfajta családba és társadalomba ágyazottságot ad neki, fejleszti úgymond a társadalmi és kulturális tőkéjét az egyénnek.

A felnőttképzés funkciói is megváltoztak a rendszerváltást követően, hiszen újszerű feladatokat kell megoldania, így jelentősége megnövekedett. Nem csak a gyermekkorban elmulasztott tudás pótlására terjed ki vagy az alacsony iskolai végzettségük, munkanélküliek képzésére koncentrál, mint a történelem során az meghatározó volt. A valódi piac részese lett, a gazdasági élet nélkülözhetetlen tényezőjeként alapvető szerepet játszik a munkaerő alkalmazkodási és megújulási készségeinek fejlesztésében (Zrinszky 1992:109). Másrészről már nemcsak a munkanélkülieknek, hanem a munkavállalóknak is egyre gyakrabban kell képezniük magukat, hogy a szakterületükön jelentkező korszerű ismereteket elsajátítva, hatékonyan tudják beépíteni azt mindennapi gyakorlatukba (Zachár 2005:2).

A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon

SZERZŐ: JUHÁSZ ERIKA PH.D. (2016)

Források: Felnőttképzésről általában
A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon
A képek forrása: freepik.com