Felkészítés az E-ügyintézésre az agráriumban

A képzés célja, hogy a képzésen résztvevők elsajátítsák az elektronikus ügyintézést megalapozó ismereteket, elősegítve ezzel az önállóságot, a gyorsabb ügyintézést.

Cél, hogy a fiatal gazdák megismerjék a közvetlen és a vidékfejlesztési támogatások kérelemkezelő felületét és képesek legyenek használni az ügyfélkaput, valamint az Általános Nyomtatványkitöltő Programot.

Célzott tudást szerezzenek a kötelező adatszolgáltatások menetéről, jogszabályi hátteréről. Kifejlessze a résztvevőkben a képzés végére a számítógép alkalmazásának, az internet böngésző és a levelező rendszer használatának készségét.

A képzés célcsoportja: A Vidékfejlesztési Program „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei, valamint minden olyan személy, aki érdeklődik az e-ügyintézés az agráriumban téma iránt.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevők megismerik

  • az E-ügyintézés során használandó fontosabb irodai programokat
  • az E-ügyintézés menetét Ügyfélkapun, illetve ÁNYK-n keresztül
  • az Államkincstár releváns felületeit
  • az adatszolgáltatások célját, menetét, kapcsolódó feladatokat.

A képzésben résztvevők képesek lesznek az E-ügyintézési folyamat teljes körű átlátására és végrehajtására.

A képzésben résztvevők képessé válnak az E-ügyintézéshez kapcsolódó feladatok önálló ellátására, az elektronikus felületek kezelésére, az adatszolgáltatásra, a szolgáltatott adatok ellenőrzésére és a megfelelő visszacsatolásra, rendelkezni fognak a szükséges attitűdökkel és szemléletmóddal

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség

Szakmai előképzettség: A bekapcsolódás szakmai előképzettséghez nem kötött.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A bekapcsolódás szakmai gyakorlathoz nem kötött

A képzés óraszáma: 8 óra

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése és óraszáma:
Alapozó ismeretek a szövegszerkesztésről, táblázatkezelésről, elektronikus levelezésről:  3 óra
Ügyfélkapu és az Általános Nyomtatványkitöltő Program használata:  2 óra
Államkincstár (MVH) egységes kérelmező felülete: 1 óra
Adatszolgáltatási kötelezettségek, adatok kezelése, adatbiztonság, adatmentés ismeretei: 2 óra
Összesen: 8  óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i): A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.