Első lépések a digitális világba IKER 1 szintű képzés

Képzés megnevezése: Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés

A képzés célja: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

A képzés célcsoportja: 16 év feletti, alapvető informatikai ismeretek hiányával küzdő személyek

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevők képesek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető ismeretek alkalmazására.
Képesek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid (pl. keresőprogramba beírandó) szöveg szerkesztésére.
Képesek egyszerű mentési műveletek elvégzésére.
Képesek tájékozódni, információt gyűjteni az interneten.
Képesek elektronikus levelezést bonyolítani annak egyszerű funkciói használatával.
Képesek a képzés során használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinek használatára.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség nem szükséges
Szakmai végzettség nem szükséges
Szakmai gyakorlat nem szükséges
Egészségügyi alkalmasság nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges
Egyéb feltételek betöltött 16. életév