Vegyi áru eladó

Vegyi áru eladó szakképesítés 04163012

A képzés időtartalma: 3-4 hónap

Képzés ára: 99.000ft részletfizetési lehetőség kérhető

Képzés ütemezése: Képzésünket Online formában hétköznap vagy hétvégén tartjuk 9:00 és 19:00 óra között.

Besorolása (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem.

Szintjének besorolása:

 • Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
 • A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3

A programkövetelmény alapján legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

 • A vegyiáruk jelentős része az egészségre és a környezetre ártalmas, ezért a velük kapcsolatban végzett kereskedelmi feladatok az átlagosnál szélesebb körű ismereteket igényelnek.
 • A Vegyiáru eladó közvetlen személyes kapcsolatban áll a vevőkkel, tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat.
 • Tisztában van a vegyiáru termékkörének raktározási, tárolási előírásaival, képes a raktárban alkalmazott eszközök, gépek, berendezések szakszerű használatára.
 • Kreatívan a biztonsági szabályok betartásával helyezi ki a vegyiáru termékeket az eladótérbe. Az értékesítési területnek megfelelő kihelyezéseket megépíti, kialakítja, ismeri a veszélyes, kiemelten veszélyes osztályba sorolt vegyiáru termékek értékesítésének szabályait.
 • A szezonalitásnak megfelelő termékcsoportokat ismeri.
 • Tudja a termékek veszélyességi kategóriáit, és a hozzájuk tartozó termékjelöléseket, szimbólumokat. Szakszerű tájékoztatást nyújt a vásárlók számára, felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéért.
 • Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből / katalógusból.
 • Tudatos szakemberként digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését.
 • Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, biztonsági előírásokat.

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Tananyagegységei:

 • Áruforgalmi ismeretek
 • Vegyiáruk forgalmazása
 • Gyakorlat

Vizsga:

 • A tanítási-tanulási folyamat végén: tananyagegység záró mérése.
 • A mérés módszere: írásbeli és gyakorlati.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a tananyagegység óraszámának 20 %-át. A tananyagegység tanulási eredményeinek mérésére szolgáló feladatlap minimum 51 %-os szinten való teljesítése.

A képesítő vizsga megszervezése akkreditált vizsgaközpontban történik.

A vizsga díját a vizsgaközpont határozza meg. A vizsga központnak külön fizetendő, a tandíj nem tartalmazza.

 • Írásbeli vizsgatevékenység és
 • projekt feladat megvalósításából áll.